Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

clondike
Reposted fromfungi fungi viagruby gruby

May 02 2015

clondike

February 22 2015

clondike
6909 5a2c
Reposted fromHetaira Hetaira

December 23 2011

clondike

ROUND 1

..

FIGHT!

Reposted fromsruu sruu
clondike
#fcuk, ale nie płacisz zusu, takoż pracodawca nie płaci. nie repostuj korwinizmu

December 13 2011

clondike
7644 bbde
Reposted fromnaich naich viatomash tomash
clondike
7482 dc79 500
13. XII.
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaula ula
clondike
1395 f2bc 500
Reposted fromnwojski nwojski viatomash tomash

December 03 2011

clondike
6583 de15
Reposted fromkaji kaji viatomash tomash

November 15 2011

clondike
Pokazaliśmy dziś Kubie Twoją zupę. Po kilku minutach powiedział "a więc to tak!" - bo zorientował się, że wcale nie tak łatwo będzie mu dojść do końca strony.

November 14 2011

clondike
Play fullscreen
/cc @sobiech - bo nam nie grał dziś jego dzownek
Reposted bysruu sruu
clondike
Kamil mówi, żebyś pisał a nie repostował!

November 12 2011

clondike
2750 2ac7
Reposted bybeltaneBrzozilogoreaEvilDeathmrrruMySoupx3happykokeshi

November 03 2011

clondike
#starebyło
Tags: starebylo

October 30 2011

clondike

September 20 2011

clondike

September 09 2011

clondike
1344 e2d8 500
Reposted fromMeneroth Meneroth viasruu sruu

September 07 2011

clondike
6354 87c5 500
Reposted fromsruu sruu

June 01 2011

clondike
0296 48ea
Reposted frommagenno magenno viaula ula

May 05 2011

clondike
2950 0db0
Reposted fromsowaaa sowaaa viaula ula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl